Великият учен Махмуд Кашгари

Цялото име на Махмуд Кашгари е Махмуд ибн Хюсейн ибн Мохамед ал-Кашгари. Той е роден 1008 г., в провинция Опал, гр. Кашгар (град Кашгар, се намира в Източен Туркестан, тоест Синдзян-уйгурски Автономен регион в Китай), столица на Караханлилар, от висшите кръгове на аристократите, семейство, принадлежащо към династията Караханлилар. Махмуд Кашгари е порастнал във великолепни времена и е получил много добро образование. Той е учил в кашгарско медресе – Саджиа, и други центрове на мюсюлманските култури. Много добре е знаел персийски и арабски език. Още в младите си години е доказал, че е талантлив тюркски учен и изследовател на тюркските езици от ранното Средновековие в държава Караханлилар.

През 1057г. става преврат в Сарая на Караханлилар, заради това е имало опасност за живота на Махмуд Кашгари и така той е принуден да напусне гр. Кашгар. След това започва неговата голяма обиколка. През това време той посещава персийските региони, цяла Централни Азия, Кавказия, Средния Изток дори стига до Анатолия.

В продължение на 15 години той обикаля всички градове, планини, пустини и плата, в които са живяли тюркски народи и други етноси, той събира и изучава от първа ръка материали като езикови диалекти, история,география, етнографски и демографски положения, традиции и обичаи, фолклор, литература и  класически науки.

Накрая на пътуването си остава в Багдад.

От 1072 г. до 1077 г., Махмуд Кашгари написва известната грандиозна енциклопедия „Диван лугат ит-Тюрк“ или (Dīwān ul-Lughat al-Turk) („Сборник на тюркските езици“) и я подараява на тогавашния багдадски халифа Ел- МукТадир Биллаха.

„Диван лугат ит-Тюрк“ е необикнивенна книга или речник, но и източник на прозрение за съвременната турска литература, история, география, митология, традиции и обичаи.

 „Диван лугат ит-Тюрк“ разказва за тюркски езици и принципи през средните векове. Той съдържа много информация, образци от старотюркска поезия в четиристишия (рубаи) от основните жанрове: епически, пасторални, образователни, лирически и елегии; откъси от творбите на героичния епос за войната на тюркски народи, будистки уйгури, исторически легенди и легенди за похода на Александър Велики, поговорки, включително и първата известна световна карта (степента на точност на картата със сегашната карта е много малка). Тя показва местата обитавани от тюркските племена, също така на нея са отбелязни и други народи съседни на тях: руснаци, печенези, българи, сувари ,чуваши, египтяни.

Още, съдържа езикови, исторически и географически, демографски и етнографски сведения, описани са традициите и обичаите, фолклора и класическите науки, който са събрани от Махмуд Кашгари по време на пътуванията му по тюркски народи.

По негово мнение към тюркски езици (диалекти) принадлежат племената: Ягма, Тухси, Огуз, Уйгур, Кипчак, Башкир, Булгар, Печенег и други племена които са се заселили по реките Или, Иртиш, Ямар, Итил (Волга). Езикът на българите и суварите, той преписва на западната тюркска група.

До колкото е известно, той има и още други книги и творби, но за съжаление те не са успяли да се съхранят до ден днешен.

През 1080 г., той се завръща в родината си гр.Кашгар и там преподава до края на живота си. 1105г. почива в родния си край Опал и там е погребан.

ЮНЕСКО обявява 2008 г., Година на ” Махмуд Кашгари“.

Author: Uyghur