Един Поглед Към Произхода На Българите От Различна Гледна Точка (2)

Откъс от книгата на известния историк Тургун Алмас: Къса История На Хуните

( Част от книгата които свързват Българите)

4-Баб : Българите

1. Дунавска Българска Държава (584г. – 1018г.)

Известният историк професор А. Зеки Веледи Тоган, източник на името „Българ“ пише следното: „В древния Български език пише, че пет – бил, осем – сикир, тридесет – отир, момиче- кир или хир. По тази начин името Българ (Bulgar) се пише така – Бъл+ гор или „пет огур“или „пет огуз“, тоест думата Българ идва от бил+гор (пет огур).

След смъртта на Атила Хунски, племето Он огур (он Уйгур) се разделя на две групи – Утургур и Кутургур. Това Хуниско племе 560г. се подчинява на Аварите, обаче след кратко време те се отделят от тях и се преместват на северно към Черно море. 584г. Сл.Хр .правнука на Атила или сина му на Ирник – Копрат ( Кубрат) успява да обедини племена Утургур и Кутургур като кръщва този съюз с име Българ. От тогава се поява Дунавска Българска Държава.

Хан Кубрат от 584г. до 642 г. управлява държавата, той има трима сина, които водят три български племен. Първия син, Батбаян Хан( 642г.- 679г. ) подчинява Хазарското ханство. Втория син, Кутратхан води племето си към север и основава Идил (Волга) – Българска държава. Най-малкият син, Аспарух е известен като Император на Дунавска Българска Държава. Аспарух, за да стои далеч от Хазарската заплаха се премества към северните части на р. Дунав.
От 659г. Дунавска Българска Държава започва да става все по силна ,защото заради арабската заплаха, Източна Римска Империя не успява да попречи на разширяването на Дунавска Българска Държава.
679г. Източна Римска Империя започва война срещу Дунавска Българска Държава,но Източна Римска Империя губи войната, след тази война Дунавска България взема пълен контрол над районите си между Балканския полуостров и р. Дунав.
716 г. подписват договор между Дунавска Българска Държава и Източна Римска Империя, с този договор Император Теодорос 3, официално признава Дунавска Българска Държава.

…………………………………………………………………………………………………….

След смъртта на Хан Омуртаг, по време на неговия син Хан Баламир, сред българите започва да се проявява християнството и се засилило насърчаването, по същото време започват да стават и славяни.
864г. Богорис Хан се отказва от старата си вяра „каман“ и приема християнството, както и новото си име, с което е известен за нас Борис.
Горе долу след един век или 965г. българите вече са изцяло смесени с местното славяниско население и напълно стават Балкански славянски народ, по това време те почти са забравили своя Тюркски език и култура, и полека лека взимат новата форма националност и се появяват днешните Българи.

907г. Хан Борис почива, и неговите синове Владимир I и Симеон I подред стават ханове.
923г. Симеон I отхвърля Турски чин „хан“ и приема славянския чин „цар“.
919г. Симеон I печели още една война, която води с Източна Римска Империя, от тогава Дунавска Българска Държава става все по силна.
Стария Български език (преди да е прието християнството) беше много близък със сегашния Чувашки език, те също използват като други Тюркски народи зодиакалния календар (стар календар, който се символизира с 12 животни), връзват опашките на конете като други Тюркски народи, главата на копие връзват красива тясна лента от платове. Столица на Дунавска Българска Държава беше в Плиска.

……………………………………………………………………………………………….

Идил (Волга) Българско Ханство
( 770г.- 1400г.)

Ние както написахме в началото, след падането на Европейската Хунска Империя, Хунските племена Утургур и Кутургур, които са живяли в южна Сибиря, се разделят от главните племена „Он огур“(Он Уйгур). Тези племена Утургур, Кутургур са били предци, бащи на българите. В началото Кутургури живели на западния бряг на Азвуйско море, Утургури са живели на изток по брега на р.Кубан.
През 6-век Утургури се преместили на брега на река Кама и река Идил(Волга), Кутургури се преместват на брег р.Дунав. Както вече писахме, Кутургури са създали Дунавска Българска Държава, а Утургури създали Идил (Волга) Българско Ханство.

През 770г. Идилските българи с водача си Токихан създават Идил (Волга) Българско Ханство ( 770г.- 1400г.), който е съществувал до 630г. Територията на Идил Българско Ханство е стигнала на север до Архангельска, на запад до източна Москва, на изток до източна Упа, на юг до централната част на река Урал. Столицата на Идил Българско Ханство е била на брега на р.Идил – град Булгар( Bulgar).

Идилските българи вярвали в религията „каман“. През 900г., те приели Исляма. През 922 г. по повод преминаването към Исляма Идилските българи организирали една великолепна церемония. От Багдад пристигали група посланици и участвали в церемонията. През 922 г. един от посланиците Ехмет Ибни пазлан се връща от Идил Българско Ханство в Багдад и пише една уникална книга за тази история. Тази книга се разпространява и до наши дни.

Идилските българи лека по лека преминават към житейския живот.Освен животновъдство, развиват селско стопанство и занаятчийство. Българите били добри търговици.Те развивали търговия в Азия, Африка и Европа, също така и в мюсюлманиски и християнски държави. Българите живеели в стратегическо важно географско местоположение, между р.Идил и р.Дон, които били важни коридори за Ирански, Арабски, Гърцки, Руски и Фински народи за размяна на търговия и култура на изток. Това дава възможност на идилските българи да се развиват бързо и да станат един от международните търговски центрове. В същото време в Идил Българско Ханство се появат и голямо градове и започват да се развиват добре. Те строили Кервансарай, джамии и търговски пазари. Тяхна столица бил гр.Булгар. За тогавашното време градът се е смятал за един от големите градове в Централна Европа. Столица гр.Булгар е на 115 км южно от сегашния гр.Казан. През 1236г. столица гр.Булгар е унищожена от монголите, които били ръководени от Батухан.

Идил Българско Ханство съществува 630г. През 1400г. тя била прекратена от великия нашественик Аксак Тимур. Идилските българи живеят и до днес под името „Татари“.

Забележки: Оногури –  Он огури – Он угури – Он Уйгури ( десет уйгури ) – това са написани по различни начини имена на съюза на Уйгурските племена .

От Уйгур Сидике

Author: Uyghur