Един Поглед Към Произхода На Българите От Различна Гледна Точка (3)

Uyghur qebililiri we ularning qoshulushi – Уйгурски племена и тяхното обединение

Dilar (狄 ): – Уйгурските племена „Di’’ ( Ди) е следното :

1. Qizil dilar (赤翟,赤狄) – племена червено Ди

2. Aq dilar (白翟,白狄) – племена бяла Ди

3. Uzun dilar (长翟,长狄) – племена дълга Ди

Qangqillarning alte chong qebilisi (高车六部) – шест големи племена на Канкилите (Qangqillar)

1. Dilar (狄) – племена Ди

2. Uyghurlar (袁纥) – Уйгури

3. Qoghursu (斛律) –Когурсу

4. Chapish (斛批) – Чапиш

5. Qirghizlar (护骨) – Киргизи

6. Il tékin (异奇斤) – Ел текин

Qangqillarning 12 uruqi (高车十二姓) – Дванадесет корени на Канкилите

1. Chipoli (泣伏利) – Чиполи

2. Téli (吐卢) – Тели

3. Ijan (乙旃) – Иджан

4. Tarlan (大连) – Тарлан

5. Qogha (窟贺) – Кога

6. Tarboqan (大薄干) – Тарбокан

7. Ayron (阿仑) – Айрон

8. Bayan (莫允) – Байан

9. Érkin (侯分) – Еркин

10. Börkli (副伏罗) – Бюркли

11. Qioy (乞袁) – Киой

12. Yusupi (石叔沛) – Юсупи

Télé qebililirining tughla deryasining shimali teripidikiler – Племена Теле, които са се настанили на северния бряг на река Тугла.

1. Bögü (barghut) – Бюгю

2. Tongra – Тонгра

3. Uyghur – Уйгур

4. Bayirqu – Байирку

5. Börkli – Бюркли

6.Mochur – Мочур

7. Turgit – Тургит

8. Izgil – Изгил

9. Qun – Кун

10. Qoghursu – Когурсу

Télé qebililirining iwérghulning gheribi, agnining shimalidiki aq tagh (tengritéghi) ni boylap urunlashqanliri – Племена Теле, които е настанали между на запада на Ивергюл и Бяла планина (планина Тангра – Тяншан) на северна агни.

11. Chibni – Чибни

12. Buruc – Бурус

13. Azla – Азла

14. Subu – Субу

15. Nax (nage) – Наш ( Наге)

16. Oghuz – Огуз

17. Qirghiz – Киргиз

18. Értosh (ijan) – Ертош( Иджан)

19. Unqu – Унку

Télé qebililirining altun taghning (altay téghi) gheribi jenup tereplirige urunlashqanliri – Племена Теле, които е настанали към югозапада на Златна планина (планина Алтай).

20. Sir-tardush – Сир – тардуш

21. Jilar (jeruq) – Джилар ( Джерук)

22. Zabandérlar – Забандерлар

23. Dachi – Дачи

Télé qebililirining kan’giyining (semerqent) shimalidin idil (wolga) deryasi boylirigha urunlashqanliri – Племена Теле, които са се настанали между северна Кангия (Семеркант) и покрай река Идил (р.Волга).

24. Adiz (atiéz) – Адиз ( Атиез)

25. Xazar (hazar) – Хазар

26. Bulghar – Булгар ( Бьлгари)

27. Pechenek – Печенек

28. Aral déngiziliqlar – аралци (покрай аралски море)

29. Gebish (chebish) – Гебиш ( чебиш )

30. Xéchasu – Хечасу

31. Bayirwikta – Байирвикта

Télé qebililirining kaspi déngizining sherqi we gheribi tereplirige urunlashqanliri – Племена Теле, които са се настанали източно и западно от Каспийско море.

32. Sughnaq (sarighur) – Сугнак ( Саригур)

33. Saskit – Саскит

34. Mukkirip (mukshas) – Мукирип ( Мукшас)

35. Saxe (chérkis) – Сахе ( Черкис)

Télé qebililirining Rimning sheriqidiki jaylargha urunlashqanliri – Племена Теле, които са се настанали към Източните страни на Рим.

36. Inq – Инк

37. Elen (alas) – Елен ( Алас)

38. Bashqirt – Башкирт

39. Qutqur – Куткур

Télé qebililirining shimali déngizning jenubi tereplirige urunlashqanliri – Племена Теле, които са се настанали на юг от Северно море.

40. Dubu (tubol) – Дубу ( Тубол)

Uyghurlarning ichki toqquz qebilisi (yaki toqquz uyghurlar) – вътрешните девет племена на Уйгурите (или девет Уйгури) :
1. Yaghlaqar (opurghur) – Йаглакар ( Опургур)

2. Uturqar (qurtarghar) – Утуркар ( Куртаргар)

3. Dérimar (kürebir) – Деримар ( Кюребир)

4. Bayirséq (buqasqir) – Байирсек ( Букасир)

5.Abdal – Абдал

6. Qasar – Касар

7. Qoghursu – Когурсу

8. Uwughar (awuchag) – Увугар ( Авучаг)

9. Ayawir (sabar) – Айавир ( Сабар)

Uyghurlarning tashqi toqquz qebilisi (yaki toqquz oghuzlar) – външните девет племена на Уйгурите ( или девет Огузи):

1. Uyghur (xuyxé) – Уйгур ( Хуйхе)

2. Barghot (böğü) – Баргот ( Бюгю)

3. Qon (ghun) – кон ( Гун)

4. Bayirqu – Байирку

5. Tongra – Тонгра

6. Izgil – Изгил

7. Chöbe (qib’ar) – Чюбе ( Кибар)

8. Basmil – Басмил

9. Qarluq – Карлук
+ At‘ez – Ат‘ез (това племе се присъединява по-късно, затова понякога този съюз се нарича – он Уйгур )

Източник: http://www.alimbiz.net/

Забележка :
(1) Племената Ди, Канкилите,Теле – това са е древни Уйгурски племена, тоест потеклото на сегашните Уйгури, това е доказано в арабските, персийските и китайските исторически източници и се потвърждава от историци.
(2) Споделям тази информация, за да съм полезен на хората, които се занимават с история и/или любителите на историята. За съжаление източника на информацията и всичките детайли е изтрит от китайските комунистически власти. Причината е, от края 2016 г., китайските комунистически власти водят жестока геноцидна политика срещу Уйгурите, за да ги изтрият от историята, заради това до сега са арестувани над пет милиона невини хора, те са без никаква съдебна процедура изпратени в затвори и най-страшните концлагери в 21 век. Там масово беследно изчезват хора, принудително промиват мозъците на хората, забраняват и унищожават Уйгурския език, култура, история, традиции и обичаи. Изгарят кинигите и изтриват информацията в онлайн средата, която е свързана с Уйгурите и в тази връзка източника на описаната по-горе информация също става жертва.

Author: Uyghur

1 thought on “Един Поглед Към Произхода На Българите От Различна Гледна Точка (3)

Comments are closed.