Един Поглед Към Произхода На Българите От Различна Гледна Точка (1)

Откъс от книгата на Гайретджан Осман : Уйгурите на изток и запад

          ( част от книгата която свързва Българите)

…………………………………….

461г. Сл. Христа, когато племето на Сбирте ( Сабирте,Сянпийте ) се примества към запада, заедно с тях отиват и племената Огри,Он огри , Отугури, Котугури, Саргури(18).

Според дневника на Джордан от 551г. и дневника на Акадя от 552г. от тези племена, племената Он огри и Он Уйгури, през първа половина на 4-ти век са се изселили в Северен Кавказ.

569г. Сл. Христа писаните документи на Сюрияниски език, се споменават Уйгурите и още се споменават имената на 12 племена, а те са : Он Уйгури, Огри, Сабири, Булгари (бьлгар-bulgar,Bulghar), Котугури, Абари, Саргузи, Касдмири, Багрсики, Кулси, Абдали, Ифталити.

Известния Китайски историк Чян Бучу Ен свързва тези племена с китайски исторически източници и обяснява следното:

1) В Източните Римски или Византийски исторически материали от 480г. (или в други писания 482г. ),  Булгарите за първи път се споменават, след пристигането на Он Уйгури в Северен Кавказ и западните части на р. Волга, това племе (Булгарите) се появява в тези райони, и сравнително от другите племена те са се изселили най на запад, от Кавказ до бреговете на р. Дунав, чак до северната граница на Източната Римска Империя.

Във Византийските исторически материали се пише, че племето Булгари, началото на 7 век, към северната страна на Черно море създават държава и я нарича „Велика България“ (Lagrande Bulgaria), след това те се съединели с племето съюз Он Уйгури. 

Според учените “Бьлгар“ (Bulgar) означава „белгур“ (belghur), тоест „пет огри“ (pet oghri) или „ пет огуз“ (pet Oghuz) (19).

469г. Сл. Хр.  Европейско-Хунска Империя се разпада. След разпадането им Хуните със своите ръководители ,малкия син на Атила – Ернек, пристигат в Оногурия и се присъединяват към племето съюз „Он Угури“ (Он Уйгури) . 

От тогава „Оногури“ (Он Уйгури), някой път наричани и „Хунугури“(20),а после „Оногури“ (Он Уйгури) кръщават себе си „Бьлгар“ ( Bulgar) и използват това име, като име на политически съюз.

2) Племето Кутугури е един от членовете на племето Уйгури, които имат още „вътрешни 9 племена“. По Византийските исторически източници пишат така : Отугур – от+Уйгур ,Утигир …..

Кутугур – създадена от две думи тоест  „кут + уйгур“, това означава „Кутлук огри“.

Утугур – е също създадена от две думи тоест „ ут+уйгур“, това означава „печели, печеливши, победа, победител или по логично „победител Уйгур“,“ печеливш Уйгур“.

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

Древния Римски историк Прискос пише следното: 461г. Сл.Хр., Сбирите (Сабирите, Сянпите), заради Аварите се отказват от родината си Южна Сибиря и се преместват на запад, където живеели и други племена като – Огри,Он огри , Отугур, Кутугур и Саргури, които пък се преместват  още по на запад и се заселват на север по Каспийско море и по брега на река Дон. През това време част от Он огури (Оногури – Он Уйгури), които били заселени по река Волга, тръгват на север и също се заселват там. От тогава по земите на изток от р.Волга до запада на река Дон, чак до края на 7 век с името „Он огури“ (Он Уйгури) , се наричат „Оногурия“(23).

Френския историк Хамилтън (Hamilton),  който се занимава с Уйгурската (Uygur) история , пише в своята книга „За  изследване девет Огузи и Он уйгури“ следното: между 461-464г. , хора от племената Саргузи, Огузи и Он уйгури идват за първи път като посланници във Византия,и от тогава тези народи са новодошли от изтока.

………………………………………………………………….

………………………………………………………………………

За Уйгурите, които се заселили към запада има запазени различни исторически източници. Един от тях е написал следното: Средата на 5 век една тълпа Уйгури се премества от Монголско плато до запада. 558 г. те пристигат покрай река Волга и се заселват по части на земите в Източна Европа и Централна Европа. Някой западни учени погрешно наричали тези хора „Авари“, всъщност те са Уйгури. Те са племе от Сагур (жълти Уйгури), Он уйгур (десет Уйгури) и Уйгури (Uigurs).

 По това време в никои легенди Uigurs (Уйгури) са изписвани ‹Ogre›. Техните посланици искали помощ от Гърция(25). 《Chapter I, IV. Princeton (D. M. Dunlop 《the History of Jewish Khazars》)

Тези Уйгури наричани от западните учени „западни Уйгури“, живеели по следните места: Племената „Огри“ и „ Он огури“ (Он Уйгури) , които са част от „Западните Уйгури“, живеели в покрайнините на планина Тарбагатай. “ Отугури“ живеели в Казахската и Киргизската долина и покрай река Ама. „Кутугури“ и „Саргури“ са живеели покрай река Волга(26).

……………………………………………………………………………..

Сред Уйгурските племена, който се преместили на запад било и най-мощното племе Он огурите (Он Уйгурите) , затова всички политически инициативи или движения се водели по тяхното ядро, тяхната столица била гр. Он уйгур(27). 

Началото в 6 век, племето Сбирите правят въстания и свалят от властта Он огурите (Он Уйгури) . Оттогава те близо половин век живели зависими от Сбирите, Аварите и Династията на Тюркския Хаганат на Гоктюрките. Тюркски хаганат на Гоктюрките когато властвали върху Уйгурите на запад, техните владетели били Истеми и Ашина Тартуш. Истеми до 576г., а Ашина Тартуш до 603г. властивали. 

583г. Кубрат (означава вълк) от племе Кутугури, организира отново от племената Он уйгури , Кутугури и Утугури, създава нова държвава. Държвавата е кръстена „Он Уйгур Булгар Хаганат“, а Кубрат обявява себе си за „Хан“.

Това ханство по време на Кубрат става много мощна държава, територия му стига от р. Волга на запад чак до р.Дунав(28). „Он Уйгур Булгар Хаганат“ съществува едва 85 г.

През 668г. държавата се разпада на пет парчета. Големия син на Кубрат, Оттигин със своето племе Он угури (Он Уйгури) остава в Онугурия и те се подчиняват на Касарите. Вторият му син Котираг с част от Кутугури, заедно се приместват към север и се заселват на брега на р. Волга, където отдавна там живеят част от Он угури (Он Уйгури) , Сбирите и другите племена които живят покрай тях – друго племе Фин-Угури се обединениява и създават „Идил – Българска държава“. Тази държава продължава 6 века, 1400г. отстранява от Тумурленг(29). 

Третия син на Кубрат, Аспарух който подчинява част от  племената на Он угури (Он Уйгури) и Кутугури, води 25 хиляди семейства на запад и се заселват в Балканския полуостров. 

Земите, които се владеят от Аспарух в Балкански полуостров са описани в гърцките исторически материали „Он угурия“, след 8 ми век на западните исторически материали е написана „Он Уйгури и Кутугури“(30). В това време местните балкански славяни и траки живеели с притеснения от Византийските заплахи, заради това те подкрепяли Аспарух и се обединили с неговото племе и така ставали все по силни.

679г. Византийския император Константин обявява война срещу Аспарух и губят битката, след това 681 година подписват мирен договор. Според договора, Византийския император всяка година плаща данък на Аспарухова държава, признава авторитета на Аспарух и  на неговата държавната територя(31).

……………………………………………………………………………..

Четвъртият син на Кубрат (името е неизвестно) довежда своето подчинено  племе  Огри в западна Унгария и там се заселили под властта на Аварите.

Петият син на Кубрат (името отново е неизвестно) води останалите племена Он огури (Он Уйгури) в северна Италия и се подчинили на Римската Империя(33). Част от Огурите се разпръснали и отишли към Украйна, Молдова и Трансилвания и там  били асимилирани изчезнали и много бързо (34).

Името Българ ( Bulgar – булгар) за първи път 480 г. се среща в Византийските  исторически материали. Булгар означава „белгур“ тоест “ беш огри“ или „беш огуз“(38). Други исторически материали пишат че, Он огурите (Он огури – Он Уйгури)  използвали името „Булгар“ ( Bulgar) като името на своя политически съюз.

Между 4-ти и 6-ти век Сл.Хр., древните Уйгурите който се заселили в Източна и Южна Европа изиграли много важна роля в политическата сцена и развиването на местните икономики ,култура, занаятчийство и размяна на културата между Изтока и Запада.

На толкова голяма географска ширина дали голям принос на съществуването и развиването на „пътя на коприната“ ( по правилно е „път на керваните“). Пожертвали своето единство и дали голям принос, за да се появят различни нови народи, нови нации и тяхното разширяване и развиване в Източна и Южна Европа и в Азия(35). Например учените открили голям прилика между корените на днешната Унгарска народна музика и Уйгурската народна музика, и още открили много еднакви думи от двата народни езика. Гагаузите (Oguzi ) почти успяли да запазят своя национален език. Ден днешен ако един Гагаузи говори и един Уйгур, въпреки че е малко трудно, но ще се разберът без преводач. Да не говорим за централните Азиатски народи.

И още :

От грандиозната енциклопедия на Великият учен Махмуд Кашгари „Диван лугат ит-Тюрк“ или (Dīwān ul-Lughat al-Turk) („Сборник на тюркските езици“) ще научим следното:

Махмуд Кашгари преди да напише книгата в продължение на 15 години той обикаля всички градове, планини, пустини и плата, в които са живяли тюркски народи и други етноси, той събира и изучава от първа ръка материали като езикови диалекти, история, география, етнографски и демографски положения, традиции и обичаи, фолклор, литература и  класически науки.

Той включва в книгата  първата известна световна карта (степента на точност на картата със сегашната карта е много малка). Тя показва местата обитавани от тюркските племена, също така на нея са отбелязни и други народи съседни на тях: руснаци, печенези, българи (Bulgari), сувари ,чуваши, египтяни.

По негово мнение към тюркски езици (диалекти) принадлежат племената: Ягма, Тухси, Огуз, Уйгур, Кипчак, Башкир, Булгар, (Bulgar),  Печенег и други племена които са се заселили по реките Или, Иртиш, Ямар, Итил (Волга). Езикът на българите и суварите, той преписва на западната тюркска група.

Забележки (1): Оногури –  Он огури – Он угури – Он Уйгури ( десет уйгури ) – това са написани по различни начини имена на съюза на Уйгурските племена .

Забележки (2):

1) Преведените древни исторически термини са малко сложни, най-вече аз не съм професионален преводач, сигурно има грешки, моля проявявайте толерантност.

2) Между изреченията има скоби като (  ) и написани различни номера, това са номера на исторически материални източници, който са използвани от автора в книгата му.

В допълнение: номерата в скобите не са преведени, тъй като не смятнах за нужно, тъй като това е само един малък откъс от цялата книгата.

От Уйгур Сидике

Author: Uyghur