Защо Китай винаги принуждава уйгури да танцуват?


От Акил Абдула

В пропагандните видеоклипове на Китай можем да видим уйгури, които танцуват по улиците с китайски хан. Разбира се, тези фалшиви видеоклипове винаги се появяват веднага след като Китай се сблъска с голяма критика от света за преследването на уйгурите. За наша изненада, когато Китай почувства натиск по въпроса за уйгурите, те винаги принуждават група уйгури или хан китайци, облечени в културната носия на уйгури, да танцуват. Но защо? Означава ли това, че уйгури не могат да правят нищо смислено освен танци? Дали защото китайските власти смятат, че уйгурите се чувстват щастливи само ако танцуват по улиците като първобитни хора? Тези въпроси ще бъдат последвани от други въпроси: избягали ли са отвъдморските уйгури от Китай заради свободата на танците? И твърдят ли, че са получили свободата, лишена от Китай? Разбира се, че не! Уйгурите в чужбина избягаха от нечовешкия режим на Китай, тъй като дори не можеха да дишат свободно в родината си и сега се борят за възвръщане на свободата да живеят като хора. Отново отвъдморските уйгури се борят за спасяване на членове на техните семейства, които са били произволно задържани за по-леки нарушения като държане на Корана у дома и публично изговаряне на името на Аллах или говорене на уйгурския език в офиса. Те настояват Китай да спре произволното задържане на уйгури, да затвори затворническите лагери, да спре принудителен труд, принудителна стерилизация и аборти и да прекрати прехвърлянето на уйгури в Китай в името на облекчаването на бедността. Като цяло уйгурите в чужбина обвиняват китайските власти в извършване на геноцид срещу уйгури в Уйгуристан (Източен Туркистан) от 2017 г. насам.
И така, тук е въпрос към пропагандните видеоклипове на Китай, защо Китай ги принуждава да танцуват на улицата? Може да има много зли намерения. Първо, Китай принуждава уйгури да танцуват „щастливо“ по улиците като марионетки, за да покажат на уйгурите на света, че няма преследване на уйгури и те живеят щастливо, а целта е лесно постижима само чрез танци. На второ място, китайците са се отнасяли с уйгурските момичета като танцуващи роби през цялата си история и уйгури, танцуващи в пропагандните видеоклипове, не са изключение. На следващо място, за разлика от пеенето, уйгурските танци като невербална комуникация нямат нищо общо с уйгурския език и религия, които са забранени в официалните училища, така че китайското правителство се чувства свободно да принуди уйгурите да танцуват по всяко време. След това, китайските власти отдавна се опитват да популяризират стереотипния образ на уйгурите като танцуваща етническа група, в резултат на което китайците смятат, че уйгурите са добри само в танците. Не на последно място, те принуждават уйгурските момичета да танцуват, за да посрещнат китайски имигранти или туристи, тъй като им е по-лесно да изпълняват импровизиран танц и пропагандните видеоклипове са част от него.
В действителност уйгурците не са задържани за танци по улиците, а за молитва в джамиите, четене на Корана в домовете, пости в Рамадан и пътувания по света. Така че, ако Китай иска да накара света да повярва, че уйгурите живеят щастливо, те трябва да направят някои други фалшиви видеоклипове относно уйгури, практикуващи религиозни и културни дейности „щастливо“ и „свободно“.

Author: Uyghur