За Да Асимилират Уйгурския народ …

За да бързо асимилират уйгурския народ, китайските власти забраняват Уйгуриската култура, традиция, eзик, вяра и идентичност. Насила събират всички видове книги отнасящи се за уйгурите и корана и ги изгарят, След което започват да налагат още от яслите китайския език и култура.

Author: Uyghur