Източен Туркестан (Синдзян) как стана жертва на голямата геополитическа игри на великите сили

Представители на СССР и ККП Сталин, Мао Дзедун и техните екипи, през 12 Февруари 1950 г. подписват договора „Дружба и сътрудничество между СССР и Китай“ в Москива. И по същото време направят анекс към договора за Източен Туркистан (Синдзян), фактически с този анекс решават съдбата на Източен Туркистан (Синдзян), тоест Сталин подарява Източен Туркистан на златен поднос на Мао Дзедун, и от тогава Източен Туркистан (Синдзян) остава под жестоко, тъжно и ужасно управление на окупатор Китайската комунистическа партия.

Надолу предоставяме част от договора;

Член 17: И двете страни се съгласяват да създадат етнически Народни републики от всички етнически групи като Вътрешна Монголия, Синдзян, Тибет и са съвместно отговорни за поддържането на своята независимост.

Член 18: След като споразумението бъде одобрено от двете страни, то влиза в сила незабавно.

Член 19: Споразумението е поверително и двете договарящи страни са задължетелно да пазят тайна и да не се разкриват.

Съставено в Москва на 12 февруари 1950 г.Има два екземпляра, всеки документ е написан на китайски и руски език,Всички текстове апсолютно еднакъви.

Пълномощен представител Централното народно правителство на Китайската народна република; Джоу Енлай (подписано)

Върховния съвет на Съюза на съветските социалистически републики;

Ан (Млад) Везински (Подпис) , пълномощен представител на Президиума на съюза.

Author: Uyghur

1 thought on “Източен Туркестан (Синдзян) как стана жертва на голямата геополитическа игри на великите сили

Comments are closed.