Каган Баянчур

В картината : 757 година. Главнокомандващ на армията на Династията Танг – Го Зиий и везира на Империя Танг – Бука Кайн ( по националност – Уйгур), идва при Уйгурски Каган Баянчур (Моюнчур) в полевата палатка и иска   военна помощ, за да потуши народното въстанието в Династията Танг. Тогава доблестният Каган  Баянчур приема молбата на Китайския император и изпраща една мощна огромна армия към Китай и така спасяват Великата Династия Танг.

Този живопис е като ценен паметник на културата. Сега се съхранява в Япония. Изложението в Китай е забранено.

Author: Uyghur