Прекрасни уйгурски модни дамски дрехи в Източен Туркестан преди 100 години

Уйгурите са древен народ със своя писменост, култура и история, които от 8000 години населяват територийте на широко географски райони Туркестан в Централна Азия.Този древен народ има богата история, култура и великолепни периоди, Уйгурската  национална – народното облекло също е част от тази култура.

Специално място в историята на облеклото има националната носия, чийто пазител на традициите са хората. Уйгурският национален костюм се развива постепенно през вековете и хилядолетията под влияние на множество исторически фактори, а сложността на неговото формиране зависи от външните влияния. Костюмът е тясно свързан с етиката и законите, които определят нормата на хората да общуват помежду си, човешките задължения към обществото, към семейството и т.н. Всяка нация следва своя исторически път, по време на който както стилът, така и облеклото се развиват отличително, съответно с географските и климатичните условия, характера на нацията, нейните обичаи и традиции.

Жители от различните региони в Източен Туркестан, който искат да демонстрират красотата на уйгурските жени, подготвят проект за това, как модата се променя в района й от 1910-те до 2010-те.

В клипа са използвани за основа исторически документи и стари фотографии. Предлагам ви да видим какво се получи от него:

Author: Uyghur

1 thought on “Прекрасни уйгурски модни дамски дрехи в Източен Туркестан преди 100 години

  1. Уйгурите са с български произход!

Comments are closed.