Уйгуриски Кариз

Уйгуриски Кариз (подземна река – канал ) в Турфан, разположен в Източен Туркистан .В района Турфанска падина през лятно време средната температура е 42- 45 градуса. Исторически факти доказват че хора в района Турфанска падина са измисли ли кариз още преди хр. Кариз е изкуствено подземно водно съоръжение или подземни канали в Турфан, е система за вертикално тунел адаптиран от хората в Турфан.Системата на кладенците на Турфан е от решаващо значение за развитието на Турфан като важен оазисен стоп на древния Път на коприната, преодоляващ безплодната пустиня Taklamakan . Турфан дължи просперитета си на водата, осигурена от изкуствени кладенеци. Каналите са предимно подземни, за да намалят изпарението на водата и да направят склона достатъчно дълъг, за да достигнат далечни разстояния, които са само гравитационни. Вертикалните кладенци са изкопани в различни точки, за да се включат в подземните води, които се стичат по наклонени терени от източника, планинския отток . След това водата преминава през подземни канали, изкопани от дъното на един кладенец до следващия кладенец и след това до желаната дестинация, напоителната система на Турпан . В Източен Туркистан ( Синцзян) най-голям брой изкуствени кладенци се намират в депресията на Турпан , където днес остават над 1100 изкуствени кладенци и канали с обща дължина над 5000 километра (3100 мили). Местната география прави карезните кладенци практични за земеделско напояване и други цели.

Author: Uyghur