Уйгурски Музикални Инструменти

Уйгурите са древен народ със своя писменост, дълга история и богата култура – уйгурската народни музика и танци също е част от тази култура. 
Уйгурската народна музика и танци са с много разнообразен характер и стил. Уйгурите не могат без музика и танци, с тях те се чувстват живи. Уйгурският народ от векове насам създава многообразие от музика и танци, както и музикални инструменти.

Author: Uyghur