Уйгурската Държава Караханлилар

Уйгуриската държава Караханлилар е създадена през 840г. от великия владетел Билге Кюл Карахан. 
През 930 г. по време на Султан Сатук Буграхан, уйгурите се запознават с исляма и масово го приемат. Столица е град Кашигар и град Баласагун, територията включва голяма географска ширина – от Аралско море до Монголийската равнина. 
През 1042 г. държавата на Караханлилар окончателно се разделя на две части – Западна Кариханлилар и Източна Кариханлилар. През 1211г. Каракитаните ( племе от Тунгуси и Монголиски произход) унищожават Източната държава на Караханлилар. През 1212г., Хорезмшахът отстранява последният караханлилар Хан Улуг Султан Осман .
По времето на Караханлилар е едно от златните времена на Уйгурите в история. През това време те са развили много добре икономиката, културата, литературата, занаятите и дурги.
През това време са се издали сребърни и златни монети, възпитали са много талантливи хора като философи, учени, мислители, мъдреци, писатели, изследователи и т.н .

По това време столицата Кашигар се превръща в център на тюркско- мюсюлманската култура.
Примерно: Сред книгите, писани там са „Кутадгу Билиг“ ( Методът за управление на държавата) на Юсуф Хас Хаджиб, Енциклопедията „Диван лугат ит-Тюрк“(„Сборник на тюркските езици“) на Махмуд Кашигар, „История на Кашигар“ на Абдулгафур, „Дворец и мъдрост“ на Ахмет Йесеви, „Праг на истините“ на Ахмет Юкнеки и т.н.

Author: Uyghur