Уйгурски жени като част от уйгурската трагедия

Тъй като повечето уйгурски мъже са заключени в концентрационни лагери за политическото индоктриниране на китайското правителство, уйгурските жени са принудени да се омъжват за китайски мъже.

Author: Uyghur