Posted in Архитектура Галерия

Традиционна Уйгуриска Махали

Posted in Архитектура Галерия

Уйгуриски Кариз

Уйгуриски Кариз (подземна река – канал ) в Турфан, разположен в Източен Туркистан .В района Турфанска падина през лятно време…

Posted in Архитектура Галерия

Уйгурската архитектура

Уйгурската архитектура

Posted in Архитектура Галерия

Столица Урумчи

Столица Урумчи