Posted in Елитна Личности

Великият мислител Юсуф Хас Хаджиб

Юсуф Хас Хаджиб Баласагуни (около 1019-1085) – изключителен Уйгуриски поет и мислител. През XI век той живее в Уйгурски Държава…

Posted in Галерия Елитна Личности

Великият учен Махмуд Кашгари

Цялото име на Махмуд Кашгари е Махмуд ибн Хюсейн ибн Мохамед ал-Кашгари. Той е роден 1008 г., в провинция Опал,…

Posted in Елитна Личности

Аманнисахан и 12 Мукам

Популярния музикант и поетеса Султанка Аманнисахан ( 1526 – 1560 ) е съпругата на Султан Абдурешитхан на Ханство Саидия (1504-1678)….

Posted in Галерия Елитна Личности

Ехметджан Касими – e Един от водещите лидерите на Р. Източен Туркистан (1944- 1949 )

Posted in Галерия Елитна Личности

Уйгурската героиня – Ипархан. през 18.век воюва за любовта и свободата си срещу Манджурската Империя.