Posted in Галерия Елитна Личности

Великият учен Махмуд Кашгари

Цялото име на Махмуд Кашгари е Махмуд ибн Хюсейн ибн Мохамед ал-Кашгари. Той е роден 1008 г., в провинция Опал,…

Posted in История

Уйгурската Държава Караханлилар

Уйгуриската държава Караханлилар е създадена през 840г. от великия владетел Билге Кюл Карахан. През 930 г. по време на Султан Сатук…