Posted in Начало

Huawei, Hikvision и Държавата за надзор

Xiaoxu Sean Lin 25 февруари 2019 г. Мощните камери за наблюдение са основни устройства, необходими за проекти като интелигентен транспорт…