Posted in История

Уйгурската Държава Караханлилар

Уйгуриската държава Караханлилар е създадена през 840г. от великия владетел Билге Кюл Карахан. През 930 г. по време на Султан Сатук…