Posted in Новини

“Ханификация”: Уйгурските деца отрязват от корените си

23.03.2019 ЛИ ЗАИЛИ Тъй като уйгурските родители са отведени за превъзпитание, децата са заобиколени от бодлива тел, забранено е да…