Представители на СССР и ККП Сталин, Мао Дзедун и техните екипи, през 14 Февруари 1950 г.  подписват договора „Дружба и сътрудничество между СССР и Китай“ в Москива. И по същото време направят анекс към договора за Източен Туркистан (Синдзян), фактически с този анекс решават съдбата на Източен Туркистан (Синдзян), тоест Сталин подарява Източен Туркистан на златен поднос на Мао Дзедун, и от тогава Източен Туркистан (Синдзян) остава под жестоко, тъжно и ужасно управление на окупатор Китайската комунистическа партия.

Author: Uyghur

1 thought on “

  1. Не трудно,намерите един специалист, лесно е.леко ден.

Comments are closed.