Posted in Анализи

Цената на приятелството с Китай

19.03.2019     РУТ ИНГРАМ Мюсюлманските страни изглеждат щастливи да хвърлят Ummah солидарност към вятъра в усилията им да се уютят…